مهسا

سالها میگذرد و

                  من در میان انبوهی از تاریکی گیر کرده ام.

   در گذر کردن سالهایم 

                              سالها دیرتر میگذرند.

ای کاش سخن گفتنم آسان بود و

                                   من سختتر میگفتم: دوستت دارم.

      برایم سخت نبود و راحت گفتم ولی  باز این را فراموش کردم که

      حال بعد از این سالها راحتتر گفتم که دوستت دارم.!

/ 0 نظر / 13 بازدید