بابا نوئل

اگر بابا نوئل واقعی بود و میومد تو جوراب چیزی واست میذاشت ازش چی میخواستی؟؟!

میبینی!داری فکر میکنیو به هیچی نمیرسی!

انگار موقع ارزو کردن که میرسه ما هیچ ارزویی نداریم

ولی وقتی بهشون فکر نمیکنیم تمام لحظه هامونو برای اینکه به ارزوهامون نرسیدیم از دست میدیم!

/ 0 نظر / 10 بازدید