پوچی میدونی یعنی چی؟

اره میدونم.        بگو؟؟؟     نمیدونم چجوری بهت بگم!!!!!!!!! نه نمیخواد بذا من بگم!

پوچی یعنی ما ادمایی که بیشتر از شمع میسوزیم!

پوچی یعنی با هم........به دنیا!!!

پوچی یعنی ما!یعنی برا یه دقیقه دیر رسیدن بگی ترافیک بود!

پوچی یعنی همین زندگیت!ولی بازم با همه ی دونستن اینا ادامه میدیم پس بازم به پوچی رسیدیم!

این بود پوچیه ما

/ 0 نظر / 8 بازدید