خستگی

دیدگانم بی نور است.چشمان ترم خشک است.

         کجا توان دویدن!؟

آسمان آبیت آبی نیست.دریایت بی آب است.

       کجا توان دیدن!؟

صدایت علامت سکوت است. اینجا پر از صداست.

        کجا توان شنیدن!؟

فقط دیدگان بی نور نیست.چشمان تر خشک نیست  اسمان رنگی نیست

دریا بی آب نیست  صدا  صدا نیست  و ما نمیدانیم به کجا میرویم!

              اینجا همه خسته اند!!!!!!!

/ 3 نظر / 13 بازدید
غریبه ولی اشنا

سلام خیلی قشنگ بود به من هم سر بزنید خوشال می شم واز تنهایی در میام

امیرحسین بصیر

aali bud! :D

ملیکا

fogholaade bud[تایید]