شکست

شکست خوردن میدونی یعنی چی؟

حتما الان با خودت میگی کاش فقط میدونستم به جای اینکه تجربه اش کنم!

اره ولی من میگم این ذهن ماست که شکستو اینجوری معنی میکنه!!!!

شکست شکستنی نیست که با یک ضربه بشکنه.

شکست  با شکستن نیست که از شکستنش نشکسته باشه!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 14 بازدید