وقتی دقیق نگاه میکنی میبینی که روزای تقویم جلوتر از تو دارن حرکت میکنن!میدونی که هیچ وقت بهش نمیرسی ولی بازم میدویی!

اتفاقای بد زندگیتو فقط میگی میگذرن ولی باز یادت رفت که تو عقبتر از روزای تقویمی!

پس اگه قرار بود بگذرن تا الان گذشته بود!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 14 بازدید