شالگردنی که روی زمین افتاده همیشه نشونه ی بی حواسی

صاحبش نیست  گاهی آدم برفی ها هم خودکشی میکنند.

/ 2 نظر / 13 بازدید
آتوسا

........اما اونکه عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده!! خیلی خوب بود مهسا!![بغل]

اشکان

پس شهید شده؟؟؟just for laugh atoosa ---- [دست][دست][دست][چشمک]