ریچارد باخ

 ابرها  را چه هراسی است

        از سقوط در دریا

                          که

 نه افتادن توانند و نه

غرق گشتن.

  لیک ازادند بر این باور

                         که

  می توانند  و

 شاید حتی از این  باور

                  بهراسند.

/ 2 نظر / 20 بازدید
اشکان

و تصویر خود را هر روز در دریا به نظاره می نشیند, تمثیل غرق گشتن یا آرزوی وصال