مهسا

در آرزوهایم بزرگ شدم

در آرزوهایم عاشق شدم

در آرزوهایم با تو بودم

آنقذر غرق در آرزوهایم بودم که واقعیعت هم آرزوهام بود.

و از بی واقعیتی بود که سوختم

واقعیت آرزوهام پر بود از تنهایی

و با یک زدن پلک دوباره من بودم و........................!

/ 0 نظر / 12 بازدید