امین منصوری

بهشت تلخی وودکاست

و  اغوشت

مستی بعد از ان

خدا شاهد است که من

بدون تلخی

مستم

مستم

مستم.............

/ 1 نظر / 12 بازدید
سید جمال طباطبایی

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزلها بمیرد گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد من این نکته گیرم که باور نکردم ندیدم که قویی به صحرا بمیرد چو روزی ز آغوش دریا برآمد شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریای من بودی آغوش وا کن که می خواهد این قوی زیبا بمیرد برای شما این شعر را از دکتر حمیدی انتخاب نمودم