مهسا

  نگاههای دیگران را نمی توانم تحمل کنم

    انگار که همگی میدانند  من چه غمی در نگاهم دارم!

/ 2 نظر / 14 بازدید
میثم

سلام صبا جان به قدری زیبا بود که چشمانم بارانی شد زیبا می نویسی