ما نیز پوچ یا بی پوچ مفهومی از دو میمیریم به طور یکسان!!!!!!


کلاس اول:پدر نان دارد!

کلاس ما:پدر نان ندارد.

به این میگن ساده زیستی!!!!نه؟؟؟؟

در کلاس اول به ما اینارو یاد میدن!

حالا یه سوال:الان ما کلاس چندمیم؟؟؟